3e Handels- und Dienstleistungs AG

vodeća trgovačka kooperacija!

Br. 1 na austrijskom tržištu alata!

3e-grupa je 2021. godine ostvarila promet od € 709 miliona, od toga samo € 525 miliona u Austriji. Time se 3e-grupa ubraja u Big Playere na austrijskom tržištu alata.

300 renomiranih preduzeća iz zemlje i inozemstva udružuje svoje kupovne aktivnosti i tako si kroz zajedničke trgovačke koncepte osigurava prednost prema konkurenciji.

Za kupce to znači osetnu prednost i kod cena i kod kvaliteta ponuđenih produkata i servisnih usluga!

"3e vidi svoj zadatak u celokupnoj podršci svim pridruženim članicama. 

Pored spajanja kupovnih potencijala se u to ubraja posebice opskrba sa vlastitim markama, logistika za opskrbu robom, razvoj prodajnog koncepta, stalno savetovanje na licu mesta, marketing i lT-usluge.

Aktualni izazov je dalji razvoj koncepta po meri za korištenje medija internet za naše članice."

Markus Dulle, EMBA

3e-Vorstand