Uspešna međunarodna ekspanzija

Osnivanjem prvog internacionalnog konzaltinga 1997. godine u Sloveniji je 3e postavila kamen temeljac za uspešnu ekspanziju.

Danas preduzeće izvan Austrije raspolaže sa oko 165 članica u 13 zemalja centralne i jugoistočne Evrope. U svakoj zemlji su za direktno savetovanje internacionalnih članica zaduženi naši saradnici na licu mesta, upoznati sa običajima i jezikom.