Rozšírenie kvalifikácie

Všetci noví zamestnanci by sa mali cítiť, že u 3e sú vítaní od prvého pracovného dňa.

Vďaka dobre pripravenému zaškolovaciemu programu je zaručená nejlepšia podpora k začleneniu jednotlivého zamestnanca do týmu. 

Pri pravidelných rozhovoroch so zamestnancami prichádza k získaniu spätnej väzby a tak je možné formovať možnosti ich ďalšieho rozvoja(on the job und off the job).

Personálny rozvoj

Volné pracovné miesta sú často inzerované a potom obsadzované v rámci spoločnosti. Vďaka tomu dochádza ku zaujímavým zmenám a možnostiam vzostupu u zamestnancov. 

3e poskytuje také modely pracovnej doby, ktoré umožňujú zamestnancom skĺbiť prácu, rodinu a volný čas.

Okrem toho sú zamestnanci podporovaní personálnymi rozvojovými konceptami 3e (napr. praxou a spoluprácou na projektoch,… ) a ďalšími školeniami v oblasti komunikáce a IT, ktoré vedú ku posilňovaniu zručností zamestnancov.