3e AG

3e Handels- und Dienstleistungs AG

je v Rakúsku vedúcou kooperáciou v segmente obchodovania

Na rakúskom trhu je číslom 1 v obchodovaní s náradím

Skupinu 3e tvorí združenie odborných obchodníkov v segmente železiarstva. Firemným cieľom je propagovať a podporovať pripojené členské spoločnosti doma i v zahraničí. Externé predaje členom skupiny 3e tvorili v roku 2018 580,5 milionov EUR, z toho v samotnom Rakúsku 415,5 miliónov. Skupina 3e sa tak stala jedným z veľkých hráčov na rakúskom trhu v oblasti predaja náradia.

271 renomovaných firiem v Rakúsku a v zahraničí spojilo svoje nákupné aktivity a zaistilo si prostredníctvom spoločných konceptov výhody na trhu oproti konkurentom.

Pre zákazníkov to znamená výrazné výhody, ako v cene, tak i v kvalite ponúkaných výrobkov.