Úspešná medzinárodná expanzia

Založením prvej medzinárodnej pobočky v roku 1997 v Slovinsku, bol položený základný kameň pre medzinárodnú expanziu 3e. 

Dnes má spoločnosť mimo Rakúska 165 členov v 13 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Starostlivosť o členov v zahraničí zaisťujú zamestanci, ktorí sú jazykovo kompetentní a poznajú štruktúru a mentalitu jednotlivých krajín.