Rozšíření kvalifikace

Všichni noví zaměstnanci by se měli cítit u 3e vítáni od prvního pracovního dne.

Díky dobře připravenému zaškolovacímu programu je zaručena nejlepší podpora k začlenění jednotlivého zaměstnance do týmu. 

Při pravidelných rozhovorech se zaměstnanci dochází k získání zpětné vazby a tak je možné pomáhat formovat možnosti jejich dalšího rozvoje(on the job und off the job).

Personální rozvoj

Volná pracovní místa jsou často inzerována a pak obsazena v rámci společnosti. Díky tomu dochází k zajímavým změnám a možnostem vzestupu u zaměstnanců. 

3e poskytuje takové modely pracovní doby, které umožňují zaměstnancům skloubit práci, rodinu a volný čas.

Kromě toho jsou zaměstnanci podpořeni personálními rozvojovými koncepty 3e (např. učebním kurzem pro nákupní personál, praxí a spoluprací na projektech) a dalšími školeními v oblasti komunikace a IT, které vedou k posílení dovedností zaměstnanců.