3e: Od nákupného združenia ku spoločnosti ponúkajúcej mnohostranné služby

Zlúčením 3 aktívnych rakúských spoločnosti so železiarským tovarom Eisenring Sud, Eisenring Ost a E/D/E, vznikla v novembri 1989 spoločnost 3e Handels- und Dienstleistungs AG.

Od tejto doby sa 3e neustále vyvíja ďalej a dnes je modernou spoločnosťou s ponukou mnohostranných služieb.

1989

Nákupné potenciály pôvodných 3 spoločností sa od založenia v roku 1989 spojily. Okrem výhodných nákupných podmienok, ktoré vychádzajú z vysokých objednávkových množstiev, sa ponuka služieb 3e neustále rozširuje. Poradenstvo pri volbe konceptu, plánovanie obchodov, starostlivosť o členov priamo v obchodoch, rovnako ako výroba 17,5 miliónov prospektov a podpora v oblasti EDV patrí ku stálym službám centrály 3e.

1997

Spoločne s ÖBAU založila skupina 3e v roku 1997 spoločnú dcérsku nákupnú spoločnosť AHS (Austria Hartwaren, Service- und Marketing GmbH). Táto spoločnosť spojila nákup prelínajúcich sa sortimentových oblastí oboch podnikov.

Vysoký nárast členov v regione strednej a juhovýchodnej Europy viedol 3e v roku 1997 k založeniu prvej pobočky na Slovinsku. O dva roky neskôr nasledovalo ďalšie založenie pobočiek v Maďarsku.

2000

Rozdelením pôvodnej 3e na 3e Holding AG (Immobilien- und Verwaltungsgesellschaft ) a 3e Handels- und Dienstleistungs AG , je umožnené investovať do tejto spoločnosti.

Otvorením 3e Consulting v Brne sa začal vstup na trh v Českej a Slovenskej republike.

2002

3e vyvinula prvý Franchise koncept: TOOLPARK.

2003

Uvedenie nového odbytového konceptu TOOLPARK na trh. Otvorenie predajní v Ybbs, Hartberg, Lienz-Debant a Oberwart.

Prostredníctvom nákupnej spoločnosti "AHS" bola zahájená kooperácia so spoločnostou Hagebau.

2004

Vzniká koncept LET'S DOIT a 70 členských firiem otvorilo koncom septembra svoje obchody s týmto novým konceptom.

2005

LET`S DOIT se stáva medzinárodným. V októbri otvorilo 10 členských obchodov v Maďarsku svoje brány s konceptom LET`S DOIT.

2006

Druhý zahraničný trh, ktorý sa rozhodol pre LET'S DOIT bolo Srbsko.
Celkom 5 členov se pridalo na jeseň k tomuto konceptu.

2007

Ďalšia expanzia LET'S DOIT prebieha v Bosne Herzegovine a v Čiernej Hore: zatiaľ čo v Bosne Herzegovine otvorili brány tri nové odborné predajne LET'S DOIT, Čierna Hora ponúka od decembra hneď štyri predajne s týmto konceptom.

Ukončenie kooperáce s Hagebau.

Podiel v spoločnosti AHS dosiahol 100%

2008

V jednotlivých členských krajinách sa i naďálej otvárajú nové odborné predajne LET'S DOIT.

Nová kooperácia s DFH/Bauprofi.

2009

V Rakúsku a v juhovýchodných krajinách Európy se ďalej presadzuje LET'S DOIT koncept.

2013

Štart veľkého projektu Perspektive 2015+ s kurzom nastaveným do budúcna s cieľom optimálne koordinovať rastúci vplyv internetu na kamenné obchody.

2014

3e oslavuje 25 výročie.

2015

Odbytové koncepty TOOLPARK a LET'S DOIT používajú webshop so systémom Click & Collect.

2018

Relaunch LET´S DOIT webovej stránky a zavedenie aplikácie zákazníckej karty.

2019

Otvorenie prvého Omnichannel-špecializovaného obchodu na náradie/ LET´S DOIT Store 4.0/ 30-ročné výročie 3e