3e: Od trgovačkog udruženja do svestranog preduzeća uslužnih delatnosti

Spajanjem 3 udruženja koja su delovala u Austriji, Eisenring Süd, Eisenring Ost, te E/D/E, u novembru 1989. godine je nastala kompanija 3e Handels- und Dienstleistungs AG.

Od tada se 3e stalno razvijala dalje i danas je jedno moderno i svestrano preduzeće uslužnih delatnosti.

1989

Kupovni potencijali prvobitna tri udruženja se stapaju od osnivanja 1989. god. u jedno preduzeće. Pored atraktivnih nabavnih kondicija, koje rezultiraju iz visokih narudžbenih količina, ponuda usluga 3e se stalno proširuje. Tako se konceptno savetovanje, planiranje trgovina, usluge na licu mesta, te produkcija od oko 17,5 miliona prospekata godišnje i podrška električnim putem ubrajaju u fiksne usluge 3e-centrale.

1997

Zajedno sa ÖBAU, firma 3e je 1997. godine osnovala zajedničko društvo za nabavu robe AHS (Austria Hartwaren, Service- i Marketing GmbH). Društvo spaja nabavu istih asortimana oba preduzeća. 

Porast novih članica u srednjoj i južnoistočnoj Evropi potaknulo je 3e 1997. godine da osnuje svoj prvi konzalting u Sloveniji. Dve godine kasnije je sledilo otvaranje konzaltinga u Mađarskoj.

2000

Rascepom prvobitnog preduzeća 3e u 3e Holding AG (Društvo za imobilije i administraciju) i u 3e Handels- und Dienstleistungs AG sa operativnim poslovanjem, omogućene su buduće investicije u operativnom društvu. 

Otvaranjem 3e konzaltinga u Brnu je pokrenuto intenzivno delovanje na tržištu Češke i Slovačke.

2002

3e razvija svoj prvi franšizni koncept: TOOLPARK.

2003

Uvod nove prodajne linije TOOLPARK na tržište. Otvorenja u Ybbsu, Hartbergu, Lienz-Debantu i Oberwartu.

Preko nabavnog društva "AHS" je započela kooperacija sa kompanijom hagebau.

2004

Koncept generalne marke LET'S DOIT je lansiran, ukupno 70 članica otvara krajem septembra svoje trgovine pod novim prodajnim konceptom.

2005

LET`S DOIT postaje internacionalan. U oktobru je deset članica iz Mađarske preuzelo ovaj koncept za svoje trgovine.

2006

Otvoreno je drugo inozemno tržište sa LET'S DOIT-om: Srbija. Ukupno pet trgovina u jesen preuzima koncept nove generalne marke.

2007

LET'S DOIT je nastavio sa ekspanzijom u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori: dok u Bosni i Hercegovini tri nove LET'S DOIT trgovine otvaraju svoja vrata, u Crnoj Gori od decembra nude čak četiri trgovine pod ovom generalnom markom svoj opsežni asortiman. 

Kraj kooperacije sa hagebau.

Povišenje akcija u AHS na 100%.

2008

U pojedinim zemljama se i dalje stalno otvaraju nove LET'S DOIT trgovine. 

Nova kooperacija sa DFH/Bauprofi.

2009

U Austriji i jugoistočnim evropskim zemljama se i dalje forsira preuzimanje koncepta LET'S DOIT.

2013

Početak velikog projekta Perspektiva 2015+ kao postavljanje prekretnica za budućnost s obzirom na sve veći uticaj interneta na lokalne trgovine.

2014

3e slavi svoj 25-godišnji jubilej postojanja.

2015

Webshopovi prodajnih pravaca TOOLPARK i LET'S DOIT idu online sa sistemom Click & Collect.

2018

Relaunch LET‘S DOIT Webshopa i uvođenje aplikacije kupovne kartice.

1. juli: 3e preuzima rukovodstvo kompanije Farb-Union

2019

Otvaranje prve Omnichannel-stručne trgovine alata / LET‘S DOIT Store 4.0; 30 godina jubilej 3e.

Jubilej 30 godina 3e