Úspěšná mezinárodní expanze

Založením první mezinárodní pobočky v roce 1997 ve Slovinsku, byl položen základní kámen pro mezinárodní expanzi 3e.

Dnes má společnost 3e mimo Rakousko 158 členů v 11 zemích střední a jihovýchodní Evropy. Péči o členy v zahraničí zajišťují zaměstanci, kteří jsou jazykově kompetentní a znalí struktury a mentality jednotlivé země.