Uspješna međunarodna ekspanzija

Osnivanjem prvog internacionalnog konzaltinga 1997. godine u Sloveniji, 3e je postavila kamen temeljac za uspješnu ekspanziju.

Danas poduzeće izvan Austrije raspolaže sa oko 165 članica u 13 zemalja centralne i jugoistočne Europe. U svakoj zemlji su za direktno savjetovanje internacionalnih članica zaduženi naši djelatnici na licu mjesta, upoznati sa običajima i jezikom.