3e Handels- und Dienstleistungs AG

Skupinu 3e tvorí združenie odborných obchodníkov v segmente železiarstva. Firemným cieľom je propagovať a podporovať pripojené členské spoločnosti doma i v zahraničí. Externé predaje členom skupiny 3e tvorili v roku 2023 711 milionov EUR, z toho v samotnom Rakúsku 501 miliónov. Skupina 3e sa tak stala jedným z veľkých hráčov na rakúskom trhu v oblasti predaja náradia.

Okrem zlúčenia nákupných potenciálov pripojených členských podnikov ponúka 3e aj ďalšie služby, začínajúc marketingom, EDV službami (spracovanie dát) až po poradenstvo ohľadne konceptov predajní a poradenstvo ohľadne sotimentu.

Presadenie odbytových konceptov LET'S DOIT, LET'S DOIT HOLZPROFI, BAD & CO a E-NORM prinieslo veľký úspech celej skupine 3e.