Využívanie osobného potenciálu k vzostupu

Mnohí zamestnanci už mali možnosť vďaka svojej kvalifikovanej práci v 3e prevziať iné oblasti pôsobenia a tým sa posunúť v kariérovom rebríčku dopredu.

Tu je niekoľko príkladov rozmanitých možností kariérového vzostupu:

Vedúca kontrolného oddelenia

"U 3e som začala pracovať v roku 2002 ako asistentka kontrolného oddelenia. Nové výzvy a hlavne môj ďalší osobný i pracovný rozvoj bol pre mňa vždy veľmi dôležitý. Vďaka môjmu nasadeniu v rámci môjho ďalšieho vzdelávania som mohla v roku 2007 prevziať vedenie kontrolného oddelenia."

Elke Rebekka Welli

Vedúca kontrolného oddelenia

Uvoz upravitelja nakupov

"2008 som začal v 3e ako produktový manažér v Category Management. Po zozbieraní skúseností na nákupnom oddelení, som začal v roku 2015 popri práci, bakalárske štúdium podnikového hospodárstva. Po úspešnom absolvovaní 2018, mi bola ponúknutá možnosť prevziať funkciu vedúceho nákupu Import. Pre mňa osobne super vec, kedže bola moja snaha posledných rokov, oplatená dôverou 3e.“

Christian Winkler

Vedúci nákupu AHS Austria Hartwaren Service und Marketing