3e AG

NA TRHU JE ČÍSLOM 1 V OBCHODOVANÍ S NÁRADÍM

3e MEDZINÁRODNÁ OBLASŤ

Na trhu je číslom 1 v obchodovaní s náradím

Skupinu 3e tvorí združenie odborných obchodníkov v segmente železiarstva. Firemným cieľom je propagovať a podporovať pripojené členské spoločnosti doma i v zahraničí. Externé predaje členom skupiny 3e tvorili v roku 2023 711 milionov EUR, z toho v samotnom Rakúsku 501 miliónov. Skupina 3e sa tak stala jedným z veľkých hráčov na rakúskom trhu v oblasti predaja náradia.

Takmer 328 renomovaných firiem v Rakúsku a v zahraničí spojilo svoje nákupné aktivity a zaistilo si prostredníctvom spoločných konceptov výhody na trhu oproti konkurentom.

Pre zákazníkov to znamená výrazné výhody, ako v cene, tak i v kvalite ponúkaných výrobkov.

Distribučné kanály 3e ponukajú zákazníkom jasný rozsah služieb.

Okrem spojenia nákupného potenciálu všetkých členských podnikov, ponúka 3e tiež rozdielne predajné koncepty. Týmto sortimentným a predajným miestam zodpovedajú "odbytové kanály" umožňujúce členským firmám jasne sa odlíšiť od konkurencie a byť synonymom úspechu.

Pre dosiahnutie maximálného prieniku týchto medzinárodne chránených známok na trh, existuje celá rada propagačných aktivít a opatrení.