Opsežne usluge osiguravaju konkurentnost

3e nudi pored povoljne nabave robe i brojne usluge za svoje članice.

Kompletni prodajni koncepti kao što su LET`S DOIT, LET'S DOIT HOLZPROFI, BAD&CO i E-NORM omogućuju članicama jasnu strategiju ograničenja od konkurencije. 

U području vlastitih marki 3e nudi jednu široku produktnu paletu.

Cijeli spektar ponude 3e-usluga se dijeli na područja nabave robe, reklame/marketinga, PR i usluga. U grafikonu su detaljno navedene sve usluge.