Bosna i Hercegovina

Koncept u Bosni i Hercegovini

Zemlja između Srbije, Hrvatske i Crne Gore je nakon završetka rata doživela neprekidan gospodarski rast. Međutim, globalna finansijska kriza je prouzrokovala jaku recesiju. Posledice se nisu osetile samo u eksportu, nego i u smanjenoj potražnji na domaćem tržištu.

Zato se preduzetnici još više trude, da svojim kupcima ponude najširi mogući izbor opreme za gvožđare. Podršku im u tome pruža 3e-centrala, koja u pozadini preuzima mnoge administrativne zadatke, da bi se trgovci mogli posvetiti svojim kupcima.
Neke 3e-članice koriste potencijal prodajnog koncepta LET'S DOIT i sprovode ga u svojim objektima. Time su stvorile najbolji mogući preduslov za uspešan razvoj i porast.

Tel.: +387 53 207490
Fax: +387 53 207493
bolero2006@gmail.com

Radno vrijeme:
Sommer: Mo-Fr 7.30-19.00
Sa 7.30-15.00
Winter: Mo-Fr 7.30-17.00
Sa 7.30-15.00

Tel.: +387 34 352835
Fax: +387 34 352032
brodomerkur.tomislavgrad@tel.net.ba

Radno vrijeme:
Sommer: Mo-Fr 7.00-19.30
Sa 7.30-18.00

Winter: Mo-Fr 7.30-19.00
Sa: 7.30-18.00

Tel.: +387 35 286 300
Fax: +387 35 286 550
nedzad.sakic@dzenex.ba
http://www.dzenex.ba

Radno vrijeme:
Mo-Sa 8.00-17.00

baucentarlukavac@dzenex.ba
http://www.dzenex.ba

Radno vrijeme:
Sommer: Mo-Sa 7.30-19.30

Winter: Mo-Fr 8.00-18.00
Sa: 8.00-13.00

Tel.: +387 35 708 110
Fax: +387 35 708 113
zekacom@bih.net.ba
http://www.zeka-comerc.com

Radno vrijeme:
Sommerzeit: Mo-Sa 7.00-21.00

Winter: Mo-Sa 7.00-20.00

Tel.: +387 33 586 944
Fax: +387 33 586 941
prodaja@adazal.ba
http://www.adazal.ba

Radno vrijeme:
MO-SA: 7:00-19:00

Tel.: +387 33 467 477
Fax: +387 33 452 701
info@adazal.ba
http://www.adazal.ba

Radno vrijeme:
MO-SA: 7:00 - 21:00
SO: 7:00 - 14:00

Tel.: +387 32 456 346
Fax: +387 32 456 350
Info@almy.ba

Radno vrijeme:
Mo-Sa: 7.00-19.00
So: 7.00 - 15.00 Uhr

Tel.: +387 39 670 864
Fax: +387 39 671 520
eljuga.prom@tel.net.ba

Tel.: +387 39 670 864
Fax: +387 39 670 363
zoran.grozelj@gmail.com

Radno vrijeme:
Sommer: Mo-Sa 7.30-20.00
Winter: Mo-Sa 8.00-19.00

Tel.: (00387) 52243220
Fax: (00387) 52243221
ferumprijedor@gmail.com
http://ferum.com

Radno vrijeme:
MO-SA 07:00 bis 21:00
SO 08:00 bis 15:00

Tel.: +387 38236172
mirso@fortex.ba
http://www.fortex.ba

Radno vrijeme:
MO - SA 7.30 - 17.00

Tel.: +387 53 810 086
Fax: +387 53 810 175
kojokomerc@yahoo.com
http://www.kojo-komerc.com

Radno vrijeme:
Mo-Fr: 7:00 - 20:00 Sa: 08:00 - 16:00

Tel.: (+387) 51551917
mdscelinac@teol.net

Radno vrijeme:
MO - SA 7:00 - 20:00 Uhr

Tel.: +387 53 331 892
Fax: +387 53 333 344
metalvisdr@gmail.com
http://www.metalvis.ba/

Radno vrijeme:
Mo-Fr 7.30-18.00
Sa 7.30-16.00

Tel.: +387 36 805 912
Fax: +387 36 805 911
misir@tel.net.ba

Radno vrijeme:
Sommer: Mo-Fr 7.00-19.00
Sa 7.00-15.00

Winter: Mo-Fr 7.00-18.00
Sa 7.00-15.00

Tel.: +387 50 281 555
Fax: +387 50 280 031
nmkomerc@teol.net

Radno vrijeme:
Mo-Fr: 7.00-17.00
Sa: 7.00-16.00

Tel.: +387 51 450 269
Fax: +387 51 450 263
sip@blic.net

Radno vrijeme:
Mo-Fr: 8.00-15.00

Tel.: +387 33 753 600
Fax: +387 33 753 601
tranzitexport@bih.net.ba
http://www.tranzitexport.ba

Radno vrijeme:
Mo-Sa 8:00-17:00

Tel.: +387 37 511 728
Fax: +387 37 512 797
unapromet@bih.net.ba
http://www.una-promet.com/

Radno vrijeme:
Sommer: Mo-Sa 7.00-19.00

Winter: Mo-Sa 7.00-16.00