Rumunija

Rumunija: velika zemlja sa puno potencijala

Rumunija se sa 20 miliona stanovnika i površinom od preko 200.000 km2 ubraja u najveće zemlje Evrope. Geografski je ova velika država smeštena između Bugarske, Srbije, Mađarske, Ukrajine i Moldavije na Crnom moru.

Nakon više decenija lošeg upravljanja i političkih nedaća, zemlja se vrlo polako oporavlja. Domaći i strani investitori pokušavaju pomoći Rumuniji da izađe iz ekonomske krize. Ulaskom na tržište se i za 3e-grupu ukazala važna prilika za ekspanziju u zemlji koja još uvek ima veliki potencijal.