O kompaniji 3e

3e Handels- und Dienstleistungs AG – vodeća trgovačka kooperacija!

Br. 1 na austrijskom tržištu alata!

3e-grupa je 2018. godine ostvarila promet od € 580,5 miliona, od toga samo € 415,5 miliona u Austriji. Time se 3e-grupa ubraja u Big Playere na austrijskom tržištu alata.

271 renomiranih preduzeća iz zemlje i inozemstva udružuje svoje kupovne aktivnosti i tako si kroz zajedničke trgovačke koncepte osigurava prednost prema konkurenciji.

Za kupce to znači osetnu prednost i kod cena i kod kvaliteta ponuđenih produkata i servisnih usluga!

3e vidi svoj zadatak u celokupnoj podršci svim pridruženim članicama.

Pored spajanja kupovnih potencijala se u to ubraja posebice opskrba sa vlastitim markama, logistika za opskrbu robom, razvoj prodajnog koncepta, stalno savetovanje na licu mesta, marketing i lT-usluge.

Aktualni izazov je dalji razvoj koncepta po meri za korištenje medija internet za naše članice.

Markus Dulle, EMBA

3e-generalni direktor