3e Partnerstvo v Makedoniji

Ker je kontaktna oseba na razpolago: Zoran Simović  (zoran.simovic@3e-ag.com / 00381-63248565) 

 

Makedonija: PREDAJNE IPM

AJFIKS DOO

Kozhačka 8B, Dobrošane
MK-1300 Kumanovo

Tel: +389 702 11 477
Mail: ajfiks@t.mk
www.alatzase.com