Partnerstvo 3e v Kosove

Táto najmenšia krajina juhovýchodnej Európy leží medzi Albánskom, Čiernou Horou, Srbskom a Macedóniou. Tato bývalá provincia, ktorá patrila Srbsku je od vyhlásenia nezávislosti v roku 2012 z medzinárodného hľadiska samostatným štátom.

Ekonomicky je táto krajina do značnej miery závislá na zahraničnej finančnej podpore a bojuje s vysokou nezamestnanosťou. Napriek tomu sa podniky a firmy snažia o pozitívny vývoj a o zaistenie ponúk orientovaných na zákazníka. 3e podporuje túto snahu cielenými sortimentovými stratégiami.

Ker je kontaktna oseba na razpolago: Damir Budimlic (damir.budimlic@3e-ag.com / 00387-6179930) 

 

Kosovo: Predajne IPM 

Durimi Trade Sh.p.k.

Adem Jahari P.n.
20000 Prizren

durimitrade@live.com