Rumunsko

Rumunsko: Veľká krajina s veľkým potenciálom

Rumunsko s 20 miliónmi obyvateľmi a s plochou cez 200.000 km2 patrí k najväčším krajinám Európy. Geograficky nájdete túto veľkú krajinu medzi Bulharskom, Srbskom, Maďarskom, Ukrajinou a Moldavskom, na pobreží Čierneho more.

V dôsledku mnohoročného zlého hospodárenia a politicky nepriaznivého osudu dochádza len k pomalému zotavovaniu. Domácí a zahraniční investory sa ale usilovne snažia tejto krajine z ekonomickej krízy pomôcť. Tiež pre 3e sa otvorila příležitosť k expanzii, ktorá má veľký potenciál.