Rakúsko

Distribučné kanály 3e ponukajú zákazníkom jasný rozsah služieb.

Okrem spojenia nákupného potenciálu všetkých členských podnikov, ponúka 3e tiež rozdielne predajné koncepty. Týmto sortimentným a predajným miestam zodpovedajú "odbytové kanály" umožňujúce členským firmám jasne sa odlíšiť od konkurencie a byť synonymom úspechu.

Pre dosiahnutie maximálného prieniku týchto medzinárodne chránených známok na trh, existuje celá rada propagačných aktivít a opatrení.