Kosovo

Partnerstvo 3e v Kosove

Táto najmenšia krajina juhovýchodnej Európy leží medzi Albánskom, Čiernou Horou, Srbskom a Macedóniou. Tato bývalá provincia, ktorá patrila Srbsku je od vyhlásenia nezávislosti v roku 2012 z medzinárodného hľadiska samostatným štátom.

Ekonomicky je táto krajina do značnej miery závislá na zahraničnej finančnej podpore a bojuje s vysokou nezamestnanosťou. Napriek tomu sa podniky a firmy snažia o pozitívny vývoj a o zaistenie ponúk orientovaných na zákazníka. 3e podporuje túto snahu cielenými sortimentovými stratégiami.