Albánsko

Veľký potenciál v tejto juhoeurópskej krajine.

Západná časť Albánska leží na pobreží Jadranského mora, zatiaľ čo jej juhozápadná časť leží na pobreží Jónského mora. Susedí s Čiernou Horou, Kosovom, Macedóniou a Gréckom. Viac ako dve tretiny albánskeho územia zaberajú pohoria a vysokohorské oblasti. Pozdĺž pobrežia se tiahne náplavová oblasť, ktorá sa stáva stále dôležitejšou pre cestovný ruch.

Od roku 1990 začala v Albánsku privatizácia, ktorá prispela k hospodárskému rozvoju krajiny. Ekonomický rast je však do značnej miery závislý na medzinárodných kontaktoch firiem a na v zahraničí žijúcích Albáncoch.

3e udržuje už niekoľko rokov kontakty s albánskými maloobchodníkmi. Za pomoci kombinácie výkonu, odbornosti a marketingu je tu pre 3e do budúcna veľký potenciál rozvoja vzájomnej spolupráce.