3e-partner na Kosovu

Najmanja zemlja južnoistočne Europe, Kosovo, nalazi se između Albanije, Crne Gore, Srbije i Makedonije. Od kada je proglasila svoju nezavisnost, nekadašnja srpska pokrajina je od 2012. godine iz međunarodne perspektive nezavisna država.

Ekonomski je zemlja u velikoj mjeri ovisna o stranoj financijskoj podršci i bori se sa visokom nezaposlenošću. Ali uprkos tome se poduzetnici zalažu za pozitivan razvoj i za ponudu prema potražnji. 3e-grupa podržava tu težnju sa ciljanom asortimanskom strategijom i podrškom na licu mjesta.

Kako vam je kontakt osoba na raspolaganju: Damir Budimlic (damir.budimlic@3e-ag.com / 00387-6179930) 

 

Kosovo: Lokacije IPM

Durimi Trade Sh.p.k.

Adem Jahari P.n.
20000 Prizren

durimitrade@live.com