Kosovo

3e-partner na Kosovu

Najmanja zemlja južnoistočne Europe, Kosovo, nalazi se između Albanije, Crne Gore, Srbije i Makedonije. Od kada je proglasila svoju nezavisnost, nekadašnja srpska pokrajina je od 2012. godine iz međunarodne perspektive nezavisna država.

Ekonomski je zemlja u velikoj mjeri ovisna o stranoj financijskoj podršci i bori se sa visokom nezaposlenošću. Ali uprkos tome se poduzetnici zalažu za pozitivan razvoj i za ponudu prema potražnji. 3e-grupa podržava tu težnju sa ciljanom asortimanskom strategijom i podrškom na licu mjesta.