Crna Gora

Dobar prodor sa 14 LET'S DOIT objekata!

Crna Gora, od 2006. godine nezavisna republika, po površini se ubraja u najmanje zemlje Europe. Utoliko značajnije je da se u međuvremenu na 14 objekata nalazi ploča LET'S DOIT! Poduzeće Okov – u početku trgovina sa opremom za željezare – je od 2007. godine u svoje filijale redom uvodila uspješni maloprodajni koncept. Vodeći objekat sa prodajnom površinom od ukupno 2.500 m2 se nalazi u glavnom gradu Podgorici i sa konceptom LET'S DOIT ima izvanrednu frekvenciju.

Dobar savjet, velika ušteda!

Tel.: +382 20 658 501
Fax: +382 20 658 502
okov@okov.me
http://www.okov.me

Radno vrijeme:
Mo-Sa: 08.00-20.00

Tel.: +382 50 487 153
Fax: +382 50 487 153
bijelopolje@okov.me
http://www.okov.me

Radno vrijeme:
Mo-Sa: 08.00-20.00

Tel.: +382 40 214 488
niksic@okov.me
http://www.okov.me

Radno vrijeme:
Mo-Sa 08.00-20.00

Tel.: +382 33 465 266
Fax: +382 33 465 266
budva@okov.me
http://www.okov.me

Radno vrijeme:
Mo-Sa: 08.00-20.00

Tel.: +382 30 311 217
bar@okov.me
http://www.okov.me

Radno vrijeme:
Mo-Sa: 08.00-20.00

Tel.: +382 30 413 200
Fax: +382 30 413 200
ulcinj@okov.me
http://www.okov.me

Radno vrijeme:
Mo-Sa: 08.00-20.0

Tel.: +382 52 322 800
Fax: +382 52 322 800
plevlja@okov.me
http://www.okov.me

Radno vrijeme:
Mo-Sa: 08.00-20.00

Tel.: +382 512 357 10
berane@okov.me
http://www.okov.me

Radno vrijeme:
Mo-Sa: 08.00-20.00

Tel.: +382 20 813 135
Fax: +382 20 813 135
danilovgrad@okov.me
http://www.okov.me

Radno vrijeme:
Mo-Sa: 08.00-20.00

Tel.: +382 20 873 308
Fax: +382 20 873 308
danilovgrad@okov.me
http://www.okov.me

Radno vrijeme:
Mo-Sa: 08.00-20.00

Tel.: +382 512 357 10
http://www.okov.me

Radno vrijeme:
Mo-Sa: 08.00-22.00
So: 08:00-20:00