Albanija

Veliki potencijal za južnoeuropsku zemlju

Albanija se nalazi na prijelazu iz Jadranskog u Jonsko more i graniči sa Crnom Gorom, Kosovom, Makedonijom i Grčkom. Više od dvije trećine albanskog teritorija zauzima brdovito područje sa visokim planinama. Duž obale se proteže aluvijalno tlo, koje za turizam postaje sve značajnije.

Od 90-ih godina u Albaniji napreduje privatizacija i ekonomski razvoj. Međutim ekonomski porast još velikim dijelom ovisi o internacionalnim poslovnim kontaktima i o Albancima koji žive u inozemstvu.

I 3e već nekoliko godina održava kontakte sa albanskim trgovcima. Kombinacija iz usluga, know-how i strategije specifične za tržište zemlje, obećava veliki potencijal za trgovine sa željezarijom.