Albánie

Velký potenciál v této jihoevropské zemi

Západní část Albánie leží na pobřeží Jaderského moře, zatímco její jihozápadní část leží na pobřeží Jónského moře. Sousedí s Černou Horou, Kosovem, Makedonií a Řeckem. Více jak dvě třetiny albánského území zabírají pohoří a vysokohorské oblasti. Podél pobřeží se táhne náplavová oblast, která se stává stále důležitější pro cestovní ruch.

Od roku 1990 začala v Albánii privatizace, která přispěla k hospodářskému rozvoji země. Ekonomický růst je však do značné míry závislý na mezinárodních kontaktech firem a na v zahraničí žijících Albáncích.

3e udržuje již několik let kontakty s albánskými maloobchodníky. Kombinace výkonu, odbornosti a marketingu v dané zemi slibuje velký potenciál.